Общи условия

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на Хотели Албатрос. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Хотели Албатрос, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Хотели Албатрос. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата https://www.hoteli-albatros.com/ , Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта нa Хотели Албатрос.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели.

2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на Хотели Албатрос.

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– попълване на форма за контакт или запитване за резервация и последваща кореспонденция по email във връзка с осъществяване на резервация.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители на сайта по e-mail, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

3. АВТОРСКИ ПРАВА.

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

4. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

Хотели Албатрос, фирма АРГОС ВС 2017 ЕООД е администратор на лични данни.

Хотели Албатрос  се ангажира да положи усилия, за да гарантира безопасността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени от закона да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Хотели Албатрос  може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да предяви искане за изтриване на личните си данни от базите данни на Хотели Албатрос и сайта, като изпрати писмено съобщение до Хотели Албатрос на следния адрес: град Созопол, улица Яни Попов 10

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете

5. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

Хотели Албатрос прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Хотели Албатрос не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.

Хотели Албатрос не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Хотели Албатрос не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Хотели Албатрос  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

6. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.

Когато посещавате нашия уебсайт https://www.hoteli-albatros.com/ , АРГОС ВС 2017 ЕООД  използва различни доставчици, които могат да използват “бисквитки”.

С термина „бисквитки”  се имат предвид малки файлове, които се записват върху Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон и т.н.), при посещение на нашата уеб страница. „Бисквитките” не причиняват никаква вреда на терминалното Ви устройство, те не съдържат вируси, троянски коне или друг спам. В „бисквитките” се записва информация, която се получава във връзка с използвано конкретно терминално устройство. Обаче това не означава, че ние по този начин непосредствено научаваме за вашата идентичност. Бисквитките играят важна роля в улесняването и подобряването на използваемостта на уебсайтовете, които, ако бъдат изтрити или блокирани, могат да накарат някои уеб сайтове или определени техни функционалности да станат недостъпни за потребителите. Те се задържат на компютъра или мобилното устройство, използвани от потребителя за определен период от време, в зависимост от техния тип.

Хотели Албатрос използва различни типове “бисквитки” по различни причини, а именно:

Необходими “бисквитки”: Тези “бисквитки” са от съществено значение, за да можете да се движите в сайта на Хотели Албатрос и да използвате неговите функции. Без тези “бисквитки”, услугите, които сте поискали, не могат да бъдат предоставени.

Бисквитки за ефективността: Тези “бисквитки” събират информация за това как използвате сайта на Хотели Албатрос. Събраните данни включват например използваните браузъри и операционни системи, името на домейна на посещавания уеб сайт, броя на посещенията, средната продължителност на посещението и посетените страници. Тези “бисквитки” не събират информация, която ви идентифицира лично и счита за обобщени данни. Бисквитките за ефективност се използват, за да подобрят удобството на уебсайта и да подобрят практическата ви работа.

Функционални “бисквитки”: Тези “бисквитки” позволяват на уебсайта да запомни избраните от вас решения (например езикови предпочитания или регион, в които се намирате) и да предоставя по-персонализирани функции. Тези “бисквитки” могат да се използват и за запомняне на промените, направени в размера на текста, шрифтовете и други персонализиращи се части от уеб страници. Информацията, която тези “бисквитки” събират, може да бъде анонимна и те не могат да проследяват активността ви на сърфиране в други уебсайтове.

Хотели Албатрос може също така да позволи на трето лице и пренасочването на бисквитки като Google Analytics, LinkedIn Insight Tag, Google Adwords, Facebook Pixel и др. да събира информация за вашите дейности на нашия уеб сайт и други несвързани сайтове, които може да посетите. Тази информация се използва за осигуряване на реклами, съобразени с интересите ви (поведенческа реклама) и за събиране на информация за събиране и проследяване на ефективността на рекламите и броя на посетителите. Това означава, че Хотели Албатрос може да показва реклами въз основа на ваши предишни посещения на нашия уебсайт чрез публикуване в мрежи (като например Google Content Network). За повече информация относно целта на използването на “бисквитки” на трети страни и тяхното съдържание, моля, вижте и се запознайте с правилата за поверителност и използване на “бисквитки”, приети от съответните трети лица.

Ако не сте съгласни с определени употреби на “бисквитките”, описани по-горе, можете да упражнявате определени решения и права чрез настройката на браузъра си или като не използвате уебсайта на Хотели Албатрос. Ако решите да отхвърлите “бисквитките” чрез настройките на браузъра си, пак можете да използвате уеб сайта на Хотели Албатрос, въпреки че Вашият достъп и някои функции ще бъдат ограничени. Начините, чрез които можете да откажете “бисквитките” чрез браузъра си и контролите в тях, могат да се различават в зависимост от съответния браузър. Трябва да посетите менюто за помощ на браузъра, за да получите повече информация за горното.

Възможно е също така да научите за изключването от определени реклами (поведенческа реклама), като посетите www.aboutcookies.org, www.allaboutcookie.org. Също така можете да редактирате или изключите предпочитанията си за реклами в Google Display Network на адрес https://adssettings.google.com/authenticated.

Ако имате въпроси относно правилата на Cookies, моля свържете се с нас, като използвате следните данни – Телефон : 089 790 9089, E-mail: www.albatros_stoinovi@abv.bg

За използване на „бисквитки”, Хотели Албатрос е длъжен да изисква съгласието ви като ПОТРЕБИТЕЛ на сайта https://www.hoteli-albatros.com/. При посещение на сайта се показва съобщение, което приканва потребителят да се запознае с настоящата „Политика за използване на бисквитки”. След като се е запознал, Потребителят има право да „разреши” или „откаже” събирането на бисквитки за него, посредством натискане на съответните бутони, чрез което действие заявява изрично волята си. В случай, че потребителят откаже използването на описаните по-горе „бисквитки”, такива няма да бъдат събирани за него.